| 050-3644784 - 06-51194360

Facebook

Kwaliteit en tevredenheid
lijn 100

IN2-PSY stelt hoge eisen aan haar professionals wat betreft kwaliteit. Dit zowel qua scholing, bijscholing, kwalificatie-eisen als ervaren bekwaamheid en sensitiviteit. Wij werken als team open en transparant samen. Wij maken van elkaar gebruik en leren van en met elkaar. Wekelijks zijn wij met elkaar in gesprek over de kwaliteit van onze hulpverlening en het blijvend professionaliseren op dit gebied. Op deze manier garanderen wij inhoudelijke kwaliteit en contact op basis van samenwerking en vertrouwen.

Opleiding
lijn 100

Professionals werkzaam voor IN2-PSY zijn (GZ-)psycholoog en/of (Generalist-)orthopedagoog. Daarbij zijn professionals van IN2-PSY breed opgeleid in therapiesoorten gebaseerd op oosterse ontwikkelingskennis. Verder werken professionals van IN2-PSY met bijvoorbeeld cognitief gedragstherapeutische technieken.

 

Blijvend bekwaam blijven
lijn 100

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten m.b.t. behandelmethoden en technieken volgen onze medewerkers gemiddeld 40 uur bij- en nascholing per jaar. Ook nemen alle medewerkers van IN2-PSY deel aan maandelijkse intervisie- en supervisiebijeenkomsten ten behoeve van blijvende kwaliteitsverbetering en ontwikkeling. ​​

 

Effect- en klanttevredenheidsmetingen
lijn 100

IN2-PSY streeft naar tevreden kinderen, jeugdigen, (jong)volwassenen, ouders en onderwijsprofessionals. Graag horen we jouw mening over de geboden zorg. Jouw bevindingen t.a.v. de geboden zorg mag je altijd met ons delen. Wij zorgen hiernaast standaard voor (tussen- en eindevaluaties) om jouw bevindingen actief te bespreken.

Daarnaast maken we gebruik van vragenlijsten aan het begin, tussentijds en aan het eind van het hulpverleningstraject om het effect van de behandeling en/of begeleiding te meten, evenals een ieders tevredenheid.

 

Kwaliteitsysteem
lijn 100

IN2-PSY werkt met een cyclisch kwaliteitsysteem waarmee allerlei bedrijfsmatige aspecten geborgd worden. Voor jullie is het bijvoorbeeld interessant te weten dat hierin de resultaten van de effect- en klanttevredenheidsonderzoeken worden verwerkt waaruit verbetermaatregelen volgen. Ook is IN2-PSY op deze manier continu bewust bezig met jullie tips, tops en vragen en onze geboden zorg.

Tips & Tops voor IN2-PSY
lijn 100

 

Hieronder kun je anoniem delen wat je fijn en goed hebt gevonden aan de behandeling/begeleiding van IN2-PSY. Deel echter vooral ook waarin jij denkt dat wij nog kunnen verbeteren. Hier leren wij van!